چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۶
کد مطلب : 106064
جالب است ۰
در سال گذشته ۶۱۷ هزار و ۸۸۸ كيلوگرم انواع زرشك به ارزش ۶۳۱ هزار و ۴۶۲ دلار به ۲۸ كشور جهان صادر شد كه اين ميزان نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدي در وزن و چهار درصدي در ارزش همراه بوده است.

 ايسنا، بر اساس گزارش دفتر مطالعه، پايش و توسعه بازرگاني سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، زرشك يكي از محصولات مزيت‌دار توليد ايران است كه با وجود مصرف بيشتر توليد در داخل،   صادرات آن يكي از  اركان توليد بيشتر، رقابت كشاورزان شرق كشور به  كشت و ارزآوري از طريق تجار براي كشور است.

از كل ميزان زرشك صادراتي كشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲۰ هزار و ۱۲۱ كيلوگرم زرشك بي دانه به ارزش ۴۲۳ هزار و ۶۶۱ دلار به ۲۳ كشور صادر و ۱۶۶ هزار و ۱۰۴ كيلوگرم زرشك دانه دار به ارزش ۱۷۵ هزار و ۵۱۲ دلار به ۱۹ كشور صادر شده است كه با در نظر گرفتن خريداران مشترك در دو بخش صادرات زرشك به ۲۸ كشور صورت گرفته است.

مقاصد ۲۲ گانه صادراتي زرشك بي دانه عبارت است از:

تركيه ۱۲۵ هزار و ۸۲۴ كيلوگرم به ارزش۱۱۲ هزار و ۹۰۹ دلار،  امارات ۸۲ هزار و ۱۳۴ كيلوگرم به ارزش ۸۲ هزار و ۹۴۰ دلار،  قزاقستان ۶۶ هزار و ۶۷۷ كيلو به ارزش ۶۲ هزار و ۱۱ دلار، عراق با ۳۳ هزار و ۹۱۰ كيلو به ارزش ۳۲ هزار و ۹۷۵ دلار، آلمان با ۲۱ هزار و ۷۸۸ كيلو به ارزش ۲۵ هزار و ۱۹۸ دلار،  روسيه با۲۶ هزار و ۴۹۰ كيلو به ارزش ۲۳ هزار و ۸۰۳ دلار،  بحرين ۱۲ هزار و ۱۶۲ كيلو به ارزش ۲۰ هزار و ۵۸۹ دلار،  گرجستان با ۶۶۱۲ كيلوگرم به ارزش ۱۱هزار و ۶۸۹ دلار، قطر۱۱هزار  و ۵۰۰ كيلو به ارزش ۱۰ هزار و ۶۸۹ دلار،  آذربايجان ۱۱ هزار و ۷۱۰ كيلو به ارزش۱۰ هزار و ۵۳۸  دلار،  كويت با ۶۰۵۰ كيلوگرم به ارزش ۸۱۳۰ دلار، استراليا ۲۹۶۱ كيلوگرم به ارزش ۵۶۱۳ دلار، انگلستان ۱۹۰۰ كيلوگرم به ارزش ۳۶۶۵ دلار، افغانستان ۲۲۴۰ كيلوگرم به ارزش ۲۸۹۲ دلار، كانادا ۳۰۰۹ كيلوگرم به ارزش ۲۷۰۹ دلار، سوييس ۱۴۶۳ كيلوگرم ۲۰۸۶ دلار، اتريش ۵۹۵ كيلوگرم به ارزش ۱۸۰۰ دلار، ارمنستان ۱۲۰۵ كيلوگرم به ارزش ۱۱۹۵ دلار، آلباني ۱۰۰۰ كيلوگرم به ارزش ۹۰۰ دلار، سوئد ۲۴۱ كيلوگرم به ارزش ۶۸۵ دلار، فرانسه  ۶۰۰ كيلوگرم به ارزش ۶۰۰ دلار و عمان با ۵۰ كيلوگرم به ارزش ۴۵ دلار.

مقاصد ۱۹ گانه صادرات زرشك با دانه عبارت است از:

تركيه با۷۳هزارو۱۹۰كيلو به ارزش۶۶هزارو۷۹۸ دلار،  امارات۳۰ هزار و ۱۹۵ كيلو به ارزش ۲۶ هزار و ۹۱۷ دلار، لهستان ۴۸۷۶ به ارزش۲۴ هزار و ۳۸۰ دلار،  روسيه ۱۵ هزار و ۳۳۰ كيلو به ارزش۱۳ هزار و۷۳۳  دلار،  كويت ۸۰۶۷ كيلوگرم به ارزش ۱۱ هزار و ۵۱۰ دلار، عراق ۱۰ هزار و ۱۴۳ كيلو به ارزش ۹۲۳۷ دلار، قزاقستان ۶۲۱۰ كيلوگرم به ارزش ۵۵۶۰ دلار، قطر ۵۰۴۰ كيلوگرم ۴۵۳۷ دلار، بلژيك ۴۰۵۰ كيلوگرم به ارزش ۴۰۵۰ دلار، آلمان ۲۶۲۷ كيلوگرم به ارزش ۲۷۴۷ دلار، لبنان ۳۰۳۰ كيلوگرم به ارزش ۲۷۱۰ دلار، گرجستان ۹۶۰ كيلوگرم به ارزش ۸۶۱ دلار، آذربايجان ۹۲۰ كيلوگرم با ارزش ۸۳۰ دلار، استراليا ۹۰۰ كيلوگرم به ارزش ۸۰۶ دلار، نيوزيلند ۱۵۵ كيلوگرم به ارزش ۴۶۵ دلار، ارمنستان ۱۵۰ كيلوگرم به ارزش ۱۳۵ دلار، يونان ۱۴۶ كيلوگرم به ارزش ۱۳۲ دلار، اردن ۱۰۰ كيلوگرم به ارزش ۹۰ دلار و كانادا ۱۵ كيلوگرم به ارزش ۱۴ دلار.

در نيمه نخست سال ۱۴۰۲ هم ۲۰۸ هزار و ۵۸ كيلو انواع زرشك به ارزش ۲۲۷ هزار و ۴۹۳ دلار صادر شد كه ۱۹۵ هزار و ۴۵۵ كيلوگرم آن به ارزش ۱۹۹ هزار و ۴۷۲ دلار آن بي دانه و ۱۲ هزار و ۶۰۳ كيلوگرم آن به ارزش ۲۸ هزار و ۲۱ دلار دانه‌دار بود.

https://deyarkaroon.ir/vdcepp8zejh877i.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما